Onderweg naar duurzaamheid Onderweg naar duurzaamheid 1 (1) Onderweg naar duurzaamheid kopie
Duurzaamheid bij Akomar
Onderweg naar duurzaamheid

Verantwoordelijkheid voor verduurzamen

Transport bestaat al zolang als de mens en zal altijd blijven bestaan. De afgelopen drie, vier decennia is de wereld in een waanzinnig hoog tempo geglobaliseerd, met het containertransport als de grootste vaartmaker. De globalisering heeft de mensheid een hoop gebracht, maar gaat onze planeet steeds meer kosten. De logistieke sector is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de emissies. En dus dragen wij ook een aanzienlijke verantwoordelijkheid om te verduurzamen.

Minder lege vervoersmiddelen
en containers

Halfvolle vrachtvliegtuigen, zeecontainers die leeg worden geherpositioneerd: het is verschrikkelijk zonde. Onder meer dankzij software kan de transportsector zorgen voor maximale belading van vervoersmiddelen en containers. Bjvoorbeeld door co-loading, oftewel het combineren van ladingen van verschillende verladers in één container of vervoersmiddel. Online platformen helpen daarbij om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

 MG 0329 bewerkt
 MG 2761 bewerkt

Beter voor het milieu én de financiën

Het mooie: vaak is de duurzaamste keuze tevens de voordeligste optie voor onze klanten. Zo leiden minder transportkilometers logischerwijs tot minder kosten. Ook bekend: zowel het kostenplaatje als de emissies van luchtvracht zijn relatief hoog. Wij denken graag mee over duurzaam transport, maar de eindbeslissing ligt natuurlijk altijd bij klanten.

Duurzame logistiek

Als middelgrote expediteur in de regio Rotterdam is de impact van Akomars vergroeningsinitiatieven helaas relatief klein.
Dit neemt niet weg dat wij ons beste beentje voorzetten voor duurzaam ondernemen. Dit doen we onder meer op de volgende manieren.

1.   Het efficiëntste vervoersmiddel

Schepen en treinen zijn over het algemeen veel efficiënter dan vrachtwagens en vliegtuigen, gekeken naar de CO2-uitstoot per tonkilometer. In overleg met onze klanten kijken wij altijd wat de zuinigste modaliteit is voor een traject.

2.   Minimaliseren transportkilometers

Minder transportkilometers betekent vanzelfsprekend minder uitstoot. Akomar onderzoekt altijd of er slimme oplossingen zijn om dit aantal te minimaliseren. En soms vraagt dat wat logistieke creativiteit.

3.   Leveranciers

Hoe gaan leveranciers om met duurzaamheid? Dat wordt voor ons met de dag een belangrijkere factor. Niet alleen bij het selecteren ván partners zoals vrachtwagenvervoerders, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en spoorwegmaatschappijen, maar ook bij het samenwerken mét. In het laatste geval verkennen we bijvoorbeeld: hoe kunnen we gezamenlijk de transportkilometers minimaliseren en lege vervoersmiddelen tegengaan?

De groene weg omhoog is ook intern ingezet 

In onze reis naar een groene toekomst denkt Akomar daarnaast continu na over het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering. Zo hebben we een deel van ons wagenpark vernieuwd met elektrische auto’s, werken we zoveel mogelijk papierloos en proberen we ons afvalvolume zo klein mogelijk te houden. Het zijn kleine stappen waarmee we de groene weg omhoog hebben ingezet. Geleidelijk aan komen we zo, kilometer na kilometer, dichterbij onze duurzaamheidsbestemming.